فاقرءوا ما تیسر من القرآن

نماز اول وقت- آیت الله بهجت

سؤال از آیت الله بهجت:
اینکه آقای قاضی فرمودند هرکس نماز اول بخواند به مقام میرسد، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بود یا نه؟
پاسخ آیت الله بهجت:
نه، آنوقت سؤال می شود که چطور بخواند نماز را، به چه صفتی بخواند نماز کامل را؟ اینکه چیزی به دست نمی دهد. وقتی چیزی بدست می دهد که بگوید مطلق نماز! مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت، به نماز عالی می رسد.
میرسد تکوینا. شیئا فشیئا روز به روز می رود بالاتر...

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط