فاقرءوا ما تیسر من القرآن

نشست هم انديشي مديران موسسات قرآني استان قم

با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی و جناب آقای حبیب الله عزیزی

باحضور حجت الاسلام والمسلمين محمدرضاحشمتي معاون قرآن وعترت اداره فرهنگ وارشاد اسلامي و جناب آقاي حبيب الله عزيزي رئيس هيئت مديره اتحاديه تشکل هاي قرآن وعترت استان قم درمجمع فرهنگي هنري شهيدسيد مرتضي آويني دراستان قم برگزارشد.
رئيس اتحاديه تشکل هاي قرآن وعترت استان قم دراين جلسه،بيمه فعالان قرآني وتحقق نيافتن بودجه قرآني در دوسال گذشته راازجمله مطالبات وخواسته هاي موسسات قرآني برشمرد وبا اشاره به جايگاه ويژه استان قم خواستار توجه بيشتر مسئولان دربخش قرآني به اين استان شد.
حبيب الله عزيزي بااشاره به بودجه ي پانصدوهفتادميليون ريالي به اين استان
براي موسسات قرآني اظهارکرد:
اين بودجه براي اجراي طرح هاي ارائه شده ازسوي موسسات کافي نيست.
مديرموسسه قرآني اباصالح (عج)نيز دراين جلسه به پيشرفت هاي روز افزون فناوري وتغيير ذائقه مخاطبان اشاره کرد، که اين فناوري به انديشه وهزينه کافي نيازمنداست.وهمچنين حجت الاسلام والمسلمين احمداميني باتاکيدبه سرمايه گذاري درموضوع قرآن کريم وحمايت مسئولان سخن گفت.ونيزحجت الاسلام والمسلمين مسعودجعفري مسئول موسسه مسلمانان ژاپني درخواست برگزاري دوره هاي آموزش مديريت واقتصاد رابراي موسسات قرآني پيشنهاد داد.وهمچنين سيدمحسن ميرباقري مديرمسئول موسسه نورالمجتبي (ع)بيان کردند:اخلاق امري فطري است وعملي اخلاقي ست که خدايي باشد ونيز انساني ارزشمنداست که توحيدي باشد،پس انسان اگر باخداباشد عملش باارزش است.وي تصريح کرد:انسان گرفتارنفس است وبايد نفس رامحدودبه حدودالهي کرد.وي بااشاره به سيره اهل بيت بيان کرد که احترام به همه انسانها بايدازنظرانساني انجام شود ويک سري آموزه هاي اخلاقي دربخش انساني هست که مسلمان وغير مسلمان نمي شناسد.
وهمچنين درپايان جلسه آقايان محمدحسين فدوي وحجت الاسلام والمسلمين علي اکبرشفيعي درباره موضوعاتي چون بيمه فعالان قرآني،فعاليت بيش ازصدموسسه قرآني دراستان قم اشاره کردند.
وهمچنين آقاي وحيدفرجي سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاداسلامي استان قم به پرسش هاي حاضران درجلسه پاسخ دادند.

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط