فاقرءوا ما تیسر من القرآن

مراسم میلاد امیرمومنان و روز پدر در کانون محسن بن علی علیهما السلام

در روز میلاد امیرمومنان علی علیه السلام وبزرگداشت مقام پدر،قرآن آموزان کانون محسن بن علی علیهماالسلام بابرپایی مراسمی درمدح وثنای امام شیعیان  وهمچنین اجرای جشن وسرود وقرآن،ارادت ومحبت خودرانسبت به حضرت مولی الموحدین ابراز کردند.دراین جشن علوی مدیریت کانون سرکارخانم عامری بادادن هدایا،حب علی بن ابی طالب  علیه السلام را دردلهای نوگلان عزیز  برانگیختند.

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط