فاقرءوا ما تیسر من القرآن

غرفه اتحادیه تشکل های قرآن و عترت استان قم، غرفه برتر چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت استان قم

چهارمین نمایشگاه قرآن وعترت استان قم نیمه اول ماه رمضان برگزارشد.
این نمایشگاه توسط اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان قم وسازمان فرهنگی هنری شهرداری قم ازاول تاپانزدهم ماه رمضان درمحل نمایشگاه ه استان قم برگزارشد.

ازجمله غرفه های کودک  درنمایشگاه،غرفه اتحادیه تشکل های قرآنی استان قم بودکه بافعالیت هایی ازجمله مشاوره تربیتی-قرآنی  برای والدین کودکان که توسط حجج السلام آقایان بریحی،منابی وزمانی برگزارشد که به بررسی مشکلات خانواده ها و ارائه راه حل به خانواده ها فعالیت داشتند.وهمچنین غرفه دوم اختصاص به کودکان  ۳الی۱۲سال داشت که فعالیت هایی ازجمله،نقاشی،کاردستی و قرآن بخوان-جایزه بگیر. 
فعالیت شایان توجهی داشتند.مسئولین این غرفه روزانه میزبان۵۰الی۶۰کودک  قرآنی بودند.

شایان ذکر است در این مراسم ، غرفه اتحادیه تشکل های  قرآن و عترت استان قم که از بین  صد غرفه فعال در نمایشگاه به عنوان غرفه برتر  انتخاب شد ه و  با گرفتن لوح تقدیر و هدیه به کار خود پایان بخشید

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط