فاقرءوا ما تیسر من القرآن

رونمایی از سامانه آموزشی موسسه نورالمجتبی(علیه السلام)

موسسه باهدف تعلیم معارف اسلامی مبتنی بر آموزه های قرآن وعترت درسطح جهانی،بارویکردتربیتی وتبلیغی درسال۹۳فعالیت خودراآغازنموده است.
درراستای این هدف مهمترین رسالت موسسه نورالمجتبی(علیه السلام)فراهم ساختن امکانات آموزشی درحوزه یادگیری مفاهیم قرآنی است.پس ازبرگزاری موفقیت آموز دو دوره ی عقایدقرآنی از سری دوره های آموزشی نورمعرفت توسط این موسسه درجهت بهبود خدمت رسانی به دانش پژوهان ومخاطبان گرامی وهمچنین سهولت در ارائه دوره ها گام بعدی طراحی سیستم آموزشی به صورت مستقل وباامکانات ویژه می باشد.
پس ازتلاشهای فراوان واحدهای مختلف وبررسی نواقص ورفع آنها،این سامانه جهت رونمایی آماده گردید.جلسه رونمایی ازاین سامانه آموزشی در مورخ۱۴ اسفندکه باحضور اعضای هیئت موسسین وهیئت مدیره این موسسه ،اساتید وجمعی ازفعالان قرآنی کشور برگزار گردید.

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط